Ychwanegu at y Ffefrynnau

Croeso i Emyr, safle diogel i drosglwyddo data, wedi'i gynnal gan Data Cymru.

Nid yw'r ffurflenni gwasanaethau cymdeithasol, tai, tân, gwasanaeth ieuenctid, cynnal a chadw ffyrdd a goleuadau stryd yn defnyddio gwefan Emyr pellach. Mae cyfrifon defnyddwyr ar gyfer y casgliadau yma wedi cael eu dileu. Mae cyfnewidfa ffeil yn digwydd ar wefan Afon nawr, ewch i www.afonwales.org.uk. Mae'r weddill Emyr a'r casgliadau eraill ddim yn cael eu effeithio.

Drwy glicio Mewngofnodi, rydych yn cadarnhau eich bod wedi darllen, deall a derbyn ein polisi preifatrwydd a’n Telerau ac Amodau. Os dymunwch gyrchu, cywiro neu ddileu eich manylion cyswllt, neu os hoffech gyfyngu i ni brosesu’ch gwybodaeth cysylltwch â ni.

Os ydych chi wedi anghofio’ch manylion mewngofnodi anfonwch e-bost atom ni gan defnyddio’r ddolen isod a chwblhewch y manylion perthnasol: emyr@data.cymru

Add To Favourites

Welcome to Emyr, the secure site for data transfer hosted by Data Cymru.

Social services, housing, fire, youth service, road maintenance and street lighting forms no longer use the Emyr website. User accounts for these collections have now been disabled. File exchange for these collections now takes place on the Afon website at www.afonwales.org.uk. The rest of Emyr and other data collections are unaffected.

By clicking Login, you are confirming that you have read, understood and accepted our privacy policy and Terms and Conditions. If you wish to access, amend or erase your contact details or if you would like to restrict the processing please contact us.

If you have forgotten your login details then please email us using the link below and complete the relevant details: emyr@data.cymru